6948380449,6937006852 Σκουφά 66, Κολωνάκι nteli@mktaxplanning.gr
hero image

 

 
BUSINESS PLAN
M + K Tax Planning | Κολωνάκι - Αθήνα & Ξάνθη
 

Το επιχειρηματικό σχέδιο (ή business plan) αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε επιτυχημένης επιχείρησης, αφού περιέχει και περιγράφει τους στόχους και τα μέσα επίτευξης ενός εγχειρήματος.
Μεταξύ άλλων, εστιάζει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης, στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τα καινοτόμα στοιχεία της, στην ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού, καθώς και στον τρόπο που θα παραχθούν και θα προωθηθούν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της. 

Επωφεληθείτε από την πολυετή ακαδημαϊκή και επαγγελματική μας εμπειρία, προκειμένου να καταρτίσετε ένα σχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που θα ορίσουν εν τέλει την επιτυχία σας.