6948380449,6937006852 Σκουφά 66, Κολωνάκι nteli@mktaxplanning.gr
hero image

 

 
M + K Tax Planning
Οικονομικοί Σύμβουλοι | Κολωνάκι - Αθήνα & Ξάνθη


Εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
Προσαρμοζόμαστε πλήρως στις ανάγκες των πελατών μας, προσφέροντας ουσιαστικές συμβουλές και καινοτόμες λύσεις για κάθε είδους επιχείρηση.


Ενδεικτικά, η εταιρεία μας αναλαμβάνει:
Φορολογικές & λογιστικές υπηρεσίες
Εναρμόνιση με το εργατικό δίκαιο και θέματα ασφάλισης προσωπικού
Οικονομικές υπηρεσίες
Προγράμματα ΕΣΠΑ
Διαγωνισμούς δημοσίου
Business plan
Consulting
Σεμινάρια